คือดีอ่ะ ห้องและสถานที่โดยรอบสะอาด อาหารเช้า ถึงจะไม่หลากหลาย แต่ก็อร่อยนะ