ไปมาเมื่อวันที่ 26/1/63 น้องใจบุญ ชอบมาก ห้องสะอาด บรรยากาศดี